Material details
Turkish Numbers
Document type: Sound
Source: http://www.onlineturkish.com/triala.asp
Download/launch: numbers.mpeg
Remark: Pronunciation and spelling of numbers: (Sayıların Okunuşu ve Yazılışı) 1 - bir 2 - iki 3 - üç 4 - dört 5 - beş 6 - altı 7 - yedi 8 - sekiz 9 - dokuz 10 - on 11 - on bir 12 - on iki 13 - on üç 14 - on dört 15 - on beş 16 - on altı 17 - on yedi 18 - on sekiz 19 - on dokuz 20 - yirmi 21 - yirmi bir 22 - yirmi iki 23 - yirmi üç 24 - yirmi dört 25 - yirmi beş 26 - yirmi alt 27 - yirmi yedi 28 - yirmi sekiz 29 - yirmi dokuz 30 - otuz 40 - kırk 50 - elli 60 - altmış 70 - yetmiş 80 - seksen 90 - doksan 100 - yüz 200 - iki yüz 300 - üç yüz 1000 - bin 1001 - bin bir 1100 - bin yüz 2000 - iki bin
languageserver@uni-graz.at