Link details

The Lord's Prayer in Frisian
URL: http://www.georgetown.edu/faculty/ballc/oe/pater_noster_germanic.html#Frisian
Link type: language examples
Remark: Bibel: Ășt de oarspronklike talen op' e nij yn it Frysk oerset, 1995.languageserver@uni-graz.at