Group details

TANGUT-QIANG
Group path: SINO-TIBETAN » TIBETO-BURMAN » TANGUT-QIANG
Branches: QIANGIC, RGYARONGlanguageserver@uni-graz.at