Country details

CAMBODIA
Long name: Kingdom of Cambodia
Alpha two code: KH   Alpha three code: KHM   Numeric code: 116
Languages: BULO STIENG [Details], CENTRAL KHMER [Details], CENTRAL MNONG [Details], CHONG [Details], JARAI [Details], KACO´ [Details], KRAOL [Details], KRAVET [Details], KRU´NG 2 [Details], KUY [Details], LAMAM [Details], LAO [Details], LAVE [Details], MANDARIN CHINESE [Details], PEAR [Details], SAMRE [Details], SA´OCH [Details], SOMRAY [Details], SUOY [Details], TAMPUAN [Details], VIETNAMESE [Details], WESTERN CHAM [Details]
Subdivisions: 3 autonomous municipalities, 20 provinces (khet [hm])
Krong Kaeb [Krŏng Kêb], Krong Preah Sihanouk [Krŏng Preăh Sihanouk], Phnom Penh [Phnum Pénh], Baat Dambang [Bătdâmbâng], Banteay Mean Chey [Bântéay Méanchey], Kampong Chaam [Kâmpóng Cham], Kampong Chhnang [Kâmpóng Chhnăng], Kampong Spueu [Kâmpóng Spœ], Kampong Thum [Kâmpóng Thum], Kampot [Kâmpôt], Kandaal [Kândal], Kaoh Kong [Kaôh Kŏng], Kracheh [Krâchéh], Mond01 Kiri [Môndól Kiri], Otdar Mean Chey [Ŏtdâr Méanchey], Pousaat [Poŭthĭsăt], Preah Vihear [Preăh Vihéar], Prey Veaeng [Prey Vêng], Rotanak Kiri [Rôtânôkiri], Siem Reab [Siĕmréab], Stueng Traeng [Stœng Trêng], Svaay Rieng [Svay Riĕng], Taakaev [Takêv]
Romanization system: Provisional romanization by Geographic Department of the Office of the Council of Ministers [of Cambodia] 1996; in sqare brackets Khmer BGN/PCGN 1972languageserver@uni-graz.at