Book details
Orannskij, I. M.: Vvedeniye v iranskuyu filologiyu.
Author: Orannskij, I. M.
Title: Vvedeniye v iranskuyu filologiyu.
Year: 1988
Place of publication: Moskvalanguageserver@uni-graz.at