Book details
Lowe, Ronald: Kangiyuarmiut Uqauhingita ilihautdjutikhangit: Basic Kangiryaurmiut Eskimo grammar.
Author: Lowe, Ronald
Title: Kangiyuarmiut Uqauhingita ilihautdjutikhangit: Basic Kangiryaurmiut Eskimo grammar.
Year: 1985
Publisher: Committee for Original Peoples Entitlement
Place of publication: Inuviklanguageserver@uni-graz.at